Publikációk

2023

Szabó Elődné –  Siba Balázs – Szászi Andrea: Istennel a mindennapokban – Egyház- és vallásismeret (Tanári segédlet), Budapest: Református Pedagógiai Intézet (RPI), 178 p. (2023) | ISBN: 9786155388149

Szabó Elődné – Siba Balázs – Szászi Andrea: Istennel a mindennapokban – Egyház- és vallásismeret (Tanulói segédlet), Budapest: Református Pedagógiai Intézet (RPI), 53 p. (2023) | ISBN: 9786155388149

Siba Balázs – Thoma László Róbert – Tokodi-Lengyel Anna (Szerk.): Módszertani kalauz Bibliaolvasáshoz, Budapest: Református Pedagógiai Intézet (RPI) (2023), 76 p. ISBN: 9786155388194

Siba Balázs: A barátság ajándéka, in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP (0482-086X 1419-8568): LXVII. évf. 42. sz. 2023. október 15., 21.

Siba Balázs: Szorongás és reménység, in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP (0482-086X 1419-8568): LVII. évf. 3. sz., 2023. január 15. pp 25.-25. (2023)

2022

Siba Balázs: Hétfőtől szombatig: Lelki rítusok és spiritualitás a mindennapokban, Budapest, Kálvin Kiadó (2022)

Siba Balázs: The Christian Metanarrative as a Framework of Understanding Life, In: Máté Joób; Zsófia Mucsi (szerk.): In the Presence: Studies in the Theory, Training and Practice of Pastoral Counselling, Budapest: Antropos Mentálhygiénés Egyesület, 2022, 87-112.

Siba Balázs: Példaképeink örökébe lépve, in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP, LXVII. évf. 40 p. 7. (2022)

Siba Balázs: Amikor (látszólag) semmi sem történik – A fontolgatás mint a változás feltétele, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 67 2 pp 288-302 (2022)

Siba Balázs: Talentum és karizma, in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP, LXVII. évf. 30 p. 21. (2022)

Siba Balázs: Nanos gigantum humeris insidentes – Személyes példaképeink követésének szerepe a jellemformálásban, in: MAGYAR REFORMÁTUS NEVELÉS: REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI SZAKLAP (1585-7565 ): 2022 4 pp 53-67 (2022)

Siba Balázs: A családi életre nevelés szexuális aspektusai, in: Zila Gábor – Szávay László: Vitairat a teremtési rendről a Doktorok Kollégiuma és a Magyarországi Református Egyház által szervezett vitanap leirata, Budapest: Magyarországi Református Egyház, pp 37-43 (2022)

Fodorné Ablonczy Margit;    Hubainé Muzsnai Márta;    Komlósi Piroska;    Siba Balázs;    Szabóné László Lilla: A szexuális nevelés főbb területei keresztyén szemmel, in: MAGYAR REFORMÁTUS NEVELÉS: REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI SZAKLAP (1585-7565 ): 2022/2, 25-30.

Siba Balázs: Euniké fiai, in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP, LXVII. évf. 27. szám (júl. 3.), 2022, 21.-21.

Siba Balázs: Szentháromság után 12. vasárnap – 2022. szeptember 4. Apostolok Cselekedetei 9, 1-20 – Út a sötétségen át, in: IGAZSÁG ÉS ÉLET – FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA: XVI évf. 3. szám, 2022, július-szeptember, 508-517.

2021

Siba Balázs: Orando et laborando – Az élet mint lelkigyakorlat, in: Confessio, 2021/4, 53-69.

Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Kaszó Gyula (szerk.): Hitben növekedni – Ősi gyökerek és új hajtások, Tanulmányok Németh Dávid hatvanötödik születésnapjára, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2021, 235-250. ISBN 978-963-414-848-7

Siba Balázs: Intimitás és szexuális egészség – Keresztyén szabadság és felelősség a férfivá és nővé nevelésben, in: Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Kaszó Gyula (szerk.): Hitben növekedni – Ősi gyökerek és új hajtások, Tanulmányok Németh Dávid hatvanötödik születésnapjára, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2021, 235-250.

Szabóné László Lilla – Kaszó Gyula – Siba Balázs: Előszó, in: Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Kaszó Gyula (szerk.): Hitben növekedni – Ősi gyökerek és új hajtások, Tanulmányok Németh Dávid hatvanötödik születésnapjára, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2021.

Hanula, Gergely; Siba Balázs: Egy kérdőíves hallgatói képzésértékelés tapasztalatai: Kutatási gyorsjelentés a teológia szak 2019-20-as tanévi kísérleti értékeléséről In: Furkó, Péter; Szathmári, Éva (szerk.) Tudomány, küldetés, társadalmi szerepvállalás : STUDIA CAROLIENSIA – A Károli Gáspár Református Egyetem 2020-as évkönyve, Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó (2021) 503 p. pp. 259-270.

Siba Balázs: Előírt szabályok helyett útikalauz: Szempontok a protestáns spiritualitás megéléséhez a mindennapokban, In: Siba, Balázs; Szabóné, László Lilla; Lányi, Gábor (szerk.) Lelki éhség : Protestáns spiritualitás a 21. században, Budapest, Magyarország : Kálvin Kiadó (2021) pp. 285-304.

Siba Balázs; Szabóné László Lilla; Lányi Gábor: Előszó, In: Siba Balázs; Szabóné László Lilla; Lányi Gábor (szerk.) Lelki éhség: Protestáns spiritualitás a 21. században, Budapest, Magyarország : Kálvin Kiadó (2021) pp. 9-10.

Siba Balázs; Szabóné László Lilla; Lányi Gábor (szerk.): Lelki éhség: Protestáns spiritualitás a 21. században, Budapest, Magyarország : Kálvin Kiadó (2021)

Siba Balázs: A reményteljes múlt és a választott örökség, In: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 66: 1 pp. 189-200. (2021)

Siba Balázs; Hanula Gergely:  Lelkészi diplomás pályakövetési kérdőív 2019-20: Hittudományi Kar, kutatási gyorsjelentés, In: Furkó, Péter; Szathmári, Éva (szerk.) Tudomány, küldetés, társadalmi szerepvállalás : STUDIA CAROLIENSIA – A Károli Gáspár Református Egyetem 2020-as évkönyve, Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó (2021) 271-282.

Siba Balázs: Mindennapi imáink, In: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP LXV. évf.: 24. szám; 2021. június 13. p. 20 (2021)

Siba Balázs: A szorongáson innen és a félelmen túl, In: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP LXV. évf. : 20. szám, május 16. p. 20 (2021)

Siba Balázs: „Tükröm, tükröm, mondd meg nékem…”: – Énkép és éntudat keresztyén szemmel, In: EMBERTÁRS XIX. évf. : 1. szám – 2021 március pp. 3-13. (2021)

Siba Balázs: „Hát merítsünk erőt…” In: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 65 : 16 7. (2021)

Siba Balázs: A legbelsőbb szoba, In: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 65 : 7 p. 7 (2021)

Szászi Andrea; Siba Balázs: Érzelmi nevelés és attitűdformálás a hittanoktatásban, In: MAGYAR REFORMÁTUS NEVELÉS: REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI SZAKLAP 2 : 2 pp. 47-54. , 8 p. (2021)

2020

Siba Balázs: Egyházi intézmény mint lelki otthon? In: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 64 : 1. szám, január 5. pp. 25-25. , 1 p. (2020)

Siba Balázs; Szabóné László Lilla: Zászlóshajó és horgony: – a „Spiritualitás és misszió az egyházban” szakirányú továbbképzés és a „Tanítványként a világban” tanfolyam bemutatása, In: SÁROSPATAKI FÜZETEK 24 : 4 pp. 148-149. (2020)

Siba Balázs: A rítus mint belépés a vallás átmeneti terébe, In: VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 16 : 1 pp. 25-34. , 10 p. (2020)

Siba Balázs: Rites: Entry into the Intermediate Space of Religion, in: TEOLÓGIAI FÓRUM XIV. évf. / 2. szám, 2020, 53-66.

Siba Balázs: Felkészítés és támogatás: Javaslatok az iskolalelkészi életpályához, in: Magyar Református Nevelés: Református Pedagógiai Szaklap, 2020/IV. 61-62

Siba Balázs: Metamodern egyetem? A keresztyén világszemlélet lehetséges helye a tudományegyetemen, in: Kiss Réka; Lányi Gábor (szerk.) Hagyomány, Identitás, Történelem 2019 Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet (2020). 455-466.

Siba Balázs: Kertből kertbe – természeti környezetünk keresztyén szemléletének lehetősége, in: TEOLÓGIAI FÓRUM XIV. évf. : 1 pp. 247-264. 18 p. (2020)

Siba Balázs; Thoma, László ; László, Lilla: Határátlépés karanténban: (Hit)élet a négy fal között, in: EMBERTÁRS 2020/1. 36-44. (2020)

Siba Balázs: Amikor a házigazda is vendég: – Közösségformálás az asztal körül, in: COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 16. évf. : II. pp. 269-281. (2020)

Siba, Balázs: Egy úton – Életinterjú Siba Ferenccel és Siba Ferencné Kasza Terézzel (Perkátai történetek II.), Budapest, Magyarország : Loisir Kiadó (2020) , 80 p. ISBN: 9789638965578

Siba Balázs: Óraátállítás után, in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP LXIV. évf. : 45. szám, 2020. november 8. p. 22 (2020)

Siba Balázs: Spirituális intelligencia a vezetésben – A keresztyén hit mérlegén, in: László, Emőke; Pap Ferenc (szerk.): Krisztust dalolni merem: Tanulmányok Békési Sándor hatvanötödik születésnapja alkalmából, Cluj-Napoca, Románia : Presa Universitară Clujeană, (2020) 313-337.

Siba Balázs; Siba-Rohn, Hilda: Élettérkép – Az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata, Budapest, Kálvin Kiadó (2020)

Siba Balázs: Egyházi intézmény mint lelki otthon? in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP LXIV. évfolyam : 1. szám, január 5. pp. 25. (2020)

Siba Balázs: Ki van a tükör előtt? in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP LXIV. évf. : 32. szám, 2020. augusztus 9. (2020) 24.

Siba Balázs: A kegyes élet heti ritmusa: – A nyugalom napjának keresztyén sajátosságai, in: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 65/1 (2020) 199-210.

Siba Balázs: A tanári kérdés mint munkaeszköz, in: MAGYAR REFORMÁTUS NEVELÉS: REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI SZAKLAP (2020) 68-74.

Siba Balázs: Asztal, közösség és áldás, in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP LXIV. évf. : 26. szám, 2020. június 28. (2020) 7.

Siba, Balázs: Pasztorálteológia – A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében, 2-dik kiadás, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem és L’Harmattan Kiadó (2020)  ISBN: 9789634146568

Siba Balázs: Vágyódás a kertbe, in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP LXIV. évf. : 20. szám, május 17.  (2020) 29.

Siba Balázs: Eugene H. Peterson: A lelkészi szolgálat három sarokpontja, in: IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA : XIV évf. 2. (2020) 439-441.

Siba Balázs: Laptop és fakanál, in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP LXIV. évf : 14. szám, április 5. (2020) 23.

Siba Balázs: A lelkészi spiritualitás alapjai: Széljegyzetek Eugene H. Peterson magyarul megjelent könyvéhez, in: LELKIPÁSZTOR 2, (2020) 66.

Siba Balázs: Készítsük fel magunkat a vasárnapra! in: REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP LXIV. évfolyam: 5. szám, 2020. február 2. (2020)

2019

Siba Balázs: Szellemi műhely mint lelki otthon? – A személyiségformálás kihívásai az egyházi felsőoktatásban, COLLEGIUM DOCTORUM: Magyar Református Teológia, 2019/2 223-238.

Siba Balázs: Útikalauz otthonra – Szempontok a protestáns spiritualitás megéléséhez a mindennapokban, in: Embertárs – ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat, 2019/4, 1-20.

Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019.

Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes: Előszó, in: Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019. 7-10.

Pángyánszky Ágnes – Siba Balázs – Szabóné László Lilla: A gyülekezetpedagógia mai kihívásai, in: Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019. 47-86.

Pángyánszky Ágnes – Siba Balázs: A harmadik évtized életkérdései és a kisgyermekes szülők katekézise, in: Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019. 289-314.

Siba Balázs: Howard Hendricks: Életformáló tanítás, in: MRN 2019/2 79-80. (tudományos könyvrecenzió)

Siba-Rohn Hilda – Siba Balázs: Félreérzések elkerülése végett, Reformátusok Lapja, LXIII évfolyam, 19. szám, 2019. május 12., 23.o.

Siba Balázs: Hétköznapi spiritualitás, in: Reformátusok Lapja, LVIII. évf., 38. szám, 2019. szept. 22. 7. oldal (vezércikk)

Siba Balázs: Szentháromság után 21. vasárnap – 2019. november 3. – Lukács 6, 27-36 – Négydimenziós szeretet, in: Igazság és Élet – Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára, XIII. évf., 4. szám, 2019. október – december, 680-686. (tudományos publikáció)

Balázs SIBA: Travel Guide for Home – Aspects of Living the Protestant Spirituality in Everyday Life, in: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica / Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, Volume 64 (LXIV), July-December, 2019, Issue 2, 279-298. (tudományos publikáció nemzetközi folyóiratban)

Siba Balázs: Neurobiológia a tanításban – Mariale M. Hardiman The Brain-Targeted Teaching Model for 21st-Century Schools című könyvének ismertetése a hitoktatás szempontjából, in: Magyar Református Nevelés, 2019/4, 84-89.

Balázs SIBA: Spirituality and Theology – the Place for Personal Faith Experience in Theological Education, Editors: J. Bukor, A. Lévai, 11th International Conference of J. Selye University. Theological Section. Conference Proceedings, Publisher: J. Selye University, Komárno, Slovakia, PY, pages: 2019, 149-155 11th International Conference of J. Selye University. Theological Section. Conference Proceedings

Szabóné László Lilla – Siba Balázs: Életpofon – A krízis szerepe a felnőtté válás folyamatában, Protestáns Téka – A Károli Gáspár Református Egyetem Diákújságja, 2019/2. 19-24.

Balázs SIBA: Money Matters in Pastoral Vocation: An Empirical Study, in: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica / Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, Volume 62 (LXII), 2019, 192-205.

2018

Siba Balázs: Pasztorálteológia – A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében, Budapest: L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. (232 p.) ISBN: 978-963-414-474-8

Siba Balázs: „Boldogságra küzdött élet” – A változás narratívái a szupervízióban, in: Embertárs, 2018/3., 292–312.

Siba Balázs: Munka az érzelmekkel – a segítés formái a szupervízióban, in: Literáty Zoltán (szerk.): „QUONIAM TECUM EST FONS VITAE IN LUMINE TUO VIDEBIMUS LUMEN” – Teológiai témák a 65 éves Kocsev Miklós tiszteletére, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2018, 55-68.

Balázs Siba: Christian Education for a Generation of Amusement, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, LXIII, 2018/2. 171-182.

Siba Balázs: Isten és élettörténet, 2-dik átdolgozott kiadás, Beau Bassin, GlobeEdit International Book Market Service Ltd, 2018. (293 p.) ISBN: 978-613-8-25441-6

Szabóné László Lilla – Siba Balázs – Pángyánszky Ágnes: „Isten ad, mi továbbadjuk” ˗ A norvég evangélikus gyülekezetpedagógiai tervről protestáns megközelítésben, Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 2018/8-9, 291-295.

Siba Balázs: Innere und äußere Berufung des Pastors – Eine empirische Untersuchung, in: Bukor József – Görözdi Zsolt (szerk.): Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie. Univerzity J. Selyeho – 2018. Sekcie humanitných vied. Komárno, 11. A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete, Komárom, 2018. szeptember 11-12., Komáro, Univerzity J. Selyeho, 2018, 78-90.

Siba Balázs: Pasztorálteológiai megfontolások a lelkészi szolgálatról, in: Confessio, 2018/3. 66-82.

Siba Balázs – Hámori Ádám: „Church shopping” a mai Budapesten – kérdőíves kutatás a gyülekezeti kapcsolódásról, in: Spannraft Marcellina (szerk.): Tertium datur – Tanulmányok Lázár Imre tiszteletére, Budapest, L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. 73-85.

Siba Balázs: Spiritualitás és teológia – a személyes hitbeli tapasztalat helye a teológiai képzésben, in: Lányi Gábor János (szerk.): A Reformáció örökségében élve – A Reformáció hatása a teológiai oktatásra, Budapest, L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. 125-135.

Siba Balázs: Mi fán terem a spirituális segítő? – bevezető gondolatok az új szakirányú továbbképzésünkhöz, in: Protestáns Téka, 2018/2, 36-37.

Siba Balázs: „Járjunk világosságban!” 1János 1,5-2,6 ˗ Szentháromság után 3. vasárnap – 2018. június 24. in: Igazság és Élet, 2018/2. 322-330.

Siba Balázs: Spiritualitás és teológia (Református Szemmel rovatban) in: Reformátusok Lapja, 2018, LXII. Évfolyam, 16. szám, 2018. április 22., 3.

Siba Balázs: Kapcsolati mélység (1Thessz 2), in: Csütörtöki bíztatások ˗ Egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon, Ex Cathedra 3., Budapest, KRE-HTK, 2018, 176-185.

Siba Balázs: A kétféle mérce (5Móz 25, 13-16), in: Csütörtöki bíztatások ˗ Egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon, Ex Cathedra 3., Budapest, KRE-HTK, 2018, 186-194.

Siba Balázs: A közösség játékszabályai (1Jn 2, 9-10), in: Csütörtöki bíztatások ˗ Egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon, Ex Cathedra 3., Budapest, KRE-HTK, 2018, 195-202.

Siba Balázs: Istennel a sötétben (ApCsel 9, 10-19), in: Csütörtöki bíztatások ˗ Egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon, Ex Cathedra 3.,Budapest, KRE-HTK, 2018, 203-210.  

2017

Siba Balázs
Öröm és unalom a hittanórán – szempontok az élménytársadalom gyermekeinek katechéziséhez – „A Z generáció katechézise”
Magyar Református Nevelés, 2017:4. 30-37.

2016

Gulyás Péter, Koncz András, Lázár László, Siba Balázs
A vezetett vezető – a szakmai kompetenciák, a menedzsment módszerek és a spiritualitás összefüggései egy nemzetközi vezetői kutatás tükrében
IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 10:(1) pp. 177-189. (2016)

Siba Balázs
Pénzkérdések a lelkipásztori életpályán
THEOLOGIAI SZEMLE 2016:(1) pp. 28-35. (2016)

Siba Balázs
A teológiai évek – felkészülés a lelkészi szolgálatra
COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 12: (1) pp. 127-152. (2016)

Siba Balázs
A lelkipásztor külső és belső elhívása
In: Sepsi Enikő, Deres Kornélia, Czeglédy Anita, Szummer Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás: A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. 570 p. Budapest: L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2016. pp. 175-189. (Studia Caroliensia)

Siba Balázs
Az egyházi kultúra és a lelkészszerep
THEOLOGIAI SZEMLE 2016: (2) pp. 95-104. (2016)

Siba Balázs
A szülői ház szerepe a lelkipásztori identitás alakulásában
In: Spannraft Marcellina, Korpics Márta, Németh László (szerk.)
A család és a közösség szolgálatában: Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére. 319 p. Budapest: L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2016. pp. 201-218. (ISBN:9789634142249)

Siba Balázs
Spirituális útkeresés és a református lelkiség – lelkészinterjúk fényében THEOLOGIAI SZEMLE 59:(3) pp. 158-169. (2016)

Siba Balázs
A gyülekezet és a lelkészcsalád viszonya – rendszerszemléleti megközelítésben
THEOLOGIAI SZEMLE 59:(4) pp. 229-237. (2016)

2015

Hámori Ádám, Siba Balázs, Pángyánszky Ágnes
Youth and Confirmation Work in Hungary
In: Schweitzer, Friedrich, Niemelä, Kati, Simojoki, Henrik, Schlag, Thomas (szerk.) Youth, Religion and Confirmation Work in Europe: The Second Study. Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus, 2015. pp. 266-279. (Konfirmandenarbeit erforschen und gestalten; 7.) (ISBN:978-3-579-08225-7)

Joób Máté, Siba Balázs
Mitől pasztorális a szupervízió?: Az egyházi kontextusban végzett szupervíziós munka specifikusságának kérdései
EMBERTÁRS 2015:(2) pp. 168-177. (2015)

Niemelä, Kati, Hámori Ádám, Siba Balázs
Will the Church Keep Them as Members?: The Influence of Confirmation Work on the Commitment to Church Membership
In: Schweitzer, Friedrich, Niemelä, Kati, Simojoki, Henrik, Schlag, Thomas (szerk.) Youth, Religion and Confirmation Work in Europe: The Second Study. Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus, 2015. pp. 82-92. (Konfirmandenarbeit erforschen und gestalten; 7.) (ISBN:978-3-579-08225-7)

Pángyánszky Ágnes, Hámori Ádám , Siba Balázs
A konfirmáció, ahogy a fiatalok látják
LELKIPÁSZTOR 2015:(7) pp. 249-256. (2015)

Siba Balázs , Hámori Ádám
Bevonódás vagy kikonfirmálás?: A konfirmációs munka mint az ifjúsági misszió eszköze – kutatások tükrében
IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 2015/I.: pp. 138-147. (2015)

Siba Balázs
Belső világok találkozása a szupervízióban EMBERTÁRS 2015:(2) pp. 161-167. (2015)

Siba Balázs
Németh Dávid: Pásztorálantropológia I.
THEOLOGIAI SZEMLE 2015:(3) pp. 196-197. (2015) – könyvrecenzió

2013

Siba Balázs, Siba Rohn Hilda
Élettérkép: Az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata Budapest: Kálvin Kiadó, 2013. 120 p. (ISBN:9789635582259)

Siba Balázs
Élethosszig tartó tanulás mint hősi történet: Tanulástörténetünk közösségi és önmegvalósítási aspektusai
In: Juhász Judit, Szegedi Eszter (szerk.)
Üzenet a palackban: Fiatal kutatók gondolatai az egész életen át tartó tanulásról. Budapest: Tempus, 2013. pp. 205-212. (ISBN:9786155319075)

Siba Balázs, Siba-Rohn Hilda
Élettörténetek találkozása: A biográfiai munka jelentősége a közösségépítésben
EMBERTÁRS 2013:(3) pp. 275-289. (2013)

Siba Balázs
Life Story and Christian Metanarration: The Importance of the Research Results of Narrative Identity to Practical Theology
Budapest: L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2013. 186 p. (ISBN:978 963 236 730 9)

Siba Balázs
Mit adhat a narratológia a szervezeti kommunikáció fejlesztéséhez? HR Portál, www.hrportal.hu, 2013.12.23 (2013)

Siba Balázs, Sepsi Enikő
INFORMÁCIÓ – TUDÁS – ÉRVÉNYESÜLÉS: Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában című projekt keretében a szervezetfejlesztés, tréningek modul Magyarország TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 azonosító számú, „INFORMÁCIÓ-TUDÁS – ÉRVÉNYESÜLÉS” tananyag (2013)

2012

Bitter Janka, Molnár Krisztina, Siba Balázs, Visontai Kovách Dalma
Élen-Járók: Kvalitatív kutatás a vezetői identitásról forrásoktól a cselekvőképességig
CIVIL SZEMLE 2: pp. 25-41. (2012)

Siba Balázs
Mythobiographie – Biographische Reflexionen und christlicher Glaube im Spiegel osteuropäischer Biographien
Konferencia helye, ideje: , Lengyelország, 2011.03
Düsseldorf: SIPCC – Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling, 2012. 14 p. (Interkulturelle Seelsorge und Beratung, Schriftenreihe der Gesellschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung; Nr 18.)
Lebensgeschichten aus kommunistischer Zeit Anregungen zur biographischen Arbeit in Seelsorge Dokumentation von Beiträgen der Fachtagung
(ISBN:1431- 8962)

Siba Balázs
Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek: könyvajánló REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 2012:(9) p. 9. 1 p. (2012)

2011

Czibere Károly, Ferenczi Zoltán, Siba Balázs, Vad Lilla (szerk.) Gyülekezeti modellek, programelemek az önkéntesség jegyében Budapest: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája, 2011. 117 p. (Legyetek felkiáltójellé!) (ISBN:978-963-08-0788-3)

Siba Balázs
Történetet Karácsonyra
REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 12:(25) Paper 12.25. 1 p. (2011)

Siba Balázs
Kitekintő, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 1:(30) p. 8. 1 p. (2011)

2010

Siba Balázs
Isten és élettörténet, Budapest: Loisir Kiadó, 2010. 199 p.

Siba Balázs
Morfondír, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 06.:(06.) p. 12. 1 p. (2010)

Siba Balázs
Confirmatio plus ultra, avagy van-e élet a konfirmáció után? REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 05.:(16.) p. 6. 1 p. (2010)

2009

Siba Balázs
A hit mint stílus?: Posztmodern tendenciák a vallásos fejlődés kutatásában REFORMÁTUS EGYHÁZ október: pp. 235-241. (2009)

Siba Balázs
A Kelet Keresztelő Jánosa, Toyohiko Kagawa THEOLOGIAI SZEMLE 3: pp. 164-171. (2009)

Siba Balázs
A megtérés pszichológiai háttere
REFORMÁTUS EGYHÁZ 1: pp. 20-24. (2009)

Siba Balázs
Személyes és gyakorlati útmutató a helyes kezdéshez REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 11:(01) p. 12. 1 p. (2009)

Siba Balázs Kapunyitás előtt
REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 7: (19.) p. 1. 1 p. (2009)

Siba Balázs
Morfondír, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 6:(14) p. 12. 1 p. (2009)

Siba Balázs
Ifjúsági partnertalálkozó a Zsinati Hivatalban, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 1:(8) p. 12. 1 p. (2009)

2008

Siba Balázs
Út a posztmodern emberhez, REFORMÁTUS EGYHÁZ 1: pp. 20-24. (2008)

Siba Balázs, Schmidt Zsuzsanna, Egy rajnai tanulmányút margójára: Beszámoló az ifjúsági referensek és ifjúsági lelkészek tanulmányútjáról REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 10.:(12) p. 6. 1 p. (2008)

Siba Balázs, Kiss Sándor
Isten nagyon mély választ adott, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 4:(6) p. 3. 1 p. (2008)

Siba Balázs
Morfondír, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 10:(5) p. 12. 1 p. (2008)

2007

Siba Balázs
A „puritánus” mozgalom liturgiai reformjai THEOLOGIAI SZEMLE 4: pp. 210-216. (2007)

Siba Balázs
Harro Van Brummelen: Istennel az osztályteremben: Keresztyén tanulási és tanítási módszerek, CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 1: pp. 124-128. (2007) – könyvrecenzió

2005

Siba Balázs
Egyházi vállalkozások fejlesztése az EU pályázati rendszerének tükrében
CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 2: pp. 98-105. (2005)

Siba Balázs
A magyarországi egyházak mozgástere a gazdasági szférában
CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 1: pp. 105-111. (2005)

Siba Balázs
Morton, Andrew R.: A határon élni
In: Balla Péter, Németh Dávid (szerk.) „Hálával áldozzál…”: A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara tiszteletbeli doktorainak tanulmányai a 150. évforduló ünnepén. 455 p.
Budapest: KRE HTK, 2005. pp. 377-389. – szakfordítás
(ISBN:963 8392 87 8)

Siba Balázs
Sauter, Gerhard: A református teológia mai helyzetéről
In: Balla Péter, Németh Dávid (szerk.) „Hálával áldozzál…”: A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara tiszteletbeli doktorainak tanulmányai a 150. évforduló ünnepén. 455 p.
Budapest: KRE HTK, 2005. pp. 227-240. – szakfordítás
(ISBN:963 8392 87 8)

2004

Siba Balázs
Az egyházak jogi és gazdasági helyzete Magyarországon és az Európai Unióban
CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 4: pp. 97-113. (2004)